طراحی صنعتی

طراحی صنعتی طراحی صنعتی / مدل سازی / شبیه سازی / به وسیله نرم افزارای سه بعدی و  ساخت نمونه اولیه قطعات صنعتی به وسیله پرینتر سه بعدی از خدمات استودیو اشکان به مشتریان در عرصه صنعت می باشد.